Oversiktskart tomter
Badeplass Tryttjenn
Lekeområde
Espeland grendehus
Espeland boligtomter
Espeland boligtomter
langs fylkesvei
beitedyr i området
Espeland boligtomter
Espeland boligtomter
Espeland grendehus
langs Fylkesvei
Espeland boligtomter
Espeland boligtomter
langs Fylkesvei
Espeland boligtomter
Espeland boligtomter
Bootstrap Slider


Espeland boligtomter

Espeland er en grend som ligger i vestdelen av Vegårshei, omtrent 4 kilometer sør for Vesfjorden (Vegår) og 10 km fra Vegårshei Sentrum (Myra). Det er et nabolag med flere boliger, som er bygd spredt i landlig omgivelse. Det er et koselig område med et veldig aktivt samfunn og grendelag. På de angitte 2 områdene er det plass til omtrent 7 til 10 boliger. Områdene ligger langs Fylkesvei 91. Det finnes et kretshus (gammel skole) i området med fint nærmiljøanlegg. Her organiseres det mange aktiviteter og arrangementer. Noen hundre meter fra boligtomtområdene ligger en badeplass ved Tryttjenn. Badeplassen blir i 2014 og 2015 opparbeidet med ny badebrygge, stupebrett, grillhytte, bålplass, robåt og mer. Mange turmuligheter i området. Blant annet turløypene til Kaldalsfjell og Nipfjell og oppkjørte skiløyper om vinteren.

 

  • Type tomt : boligtomt til spredt bebyggelse, råtomt, ikke regulert område

  • Tomtestørrelse : varierer

  • Adkomst / vei : må ordnes selv / lett å lage adkomst / Tomtene ligger nær fylkesvei 91

  • Prisantydning : Ta kontakt med grunneier

  • vann- og kloakksystem : må ordnes selv. Ingen felles rensesystem tilgjengelig

  • Strømtilknytting : må ordnes selv, lett å tilknytte til eksisterende

  • Internett-/Mobildekning : rimelig bra. 3G


 


Kontaktinformasjon

 

Boligtomter