Grasåslia boligfelt
Utsikt mot Ubergsvann
Barnehage i feltet
Grasåslia boligfelt
Utsikt mot Ubergsvann
Grasåslia boligfelt
badeplass og nærmiljøanlegg
Grasåslia boligfelt
badeplass og nærmiljøanlegg
boligfelt i bakgrunn
Ubergsvann
Bootstrap Slider


Grasåslia kommunalt boligfelt

Grasåslia boligfelt er et kommunalt boligfelt og ligger på tettsted Ubergsmoen (Vegårshei) ved fylkesveg 415, 10 km fra kommunesenteret Myra og 8 km fra E18. Kommunal barnehage ligger i feltet. Infrastrukturen er anlagt og alle tomtene er tilknyttet til kommunal vann- og kloakksystem og til strømnettet. Mange tomter er allerede bebygd, men omtrent ¼ del av tomtene er fortsatt tilgjengelige. Tomtene ligger høyt opp i terrenget og flere tomter har fin utsikt over Ubergsmoen eller over Ubergsvann, som ligger sørvest for boligfeltet. På gå-avstand finnes det et fint nærmiljøområde med fotball- og volleyballbane, grillhytte og badeplass. 
Størrelse på tomter varierer fra 0,8 til 1,5 mål. Tomteprisene ligger på kr.150.000 og kr.250.000.


 

  • Type tomt : Kommunal tomt med tilknytting til strøm, kommunal vann- og kloakk

  • Tomtestørrelse : Fra 900m² til 1500m²

  • Adkomst / vei : Tilgjengelig. Veiene er anlagt. Feltet ligger nær fylkesveien på Ubergsmoen

  • Prisantydning : Priser varierer fra kr. 150.000 til kr. 250.000

  • vann- og kloakksystem : Tilknyttet til kommunalt vann- og kloakksystem

  • Strømtilknytting : Tilgjengelig


Mer informasjon

 


Kontaktinformasjon

 

Boligtomter