oversiktskart
Haukenes sagbruk
utsikt fra tomtene
båthavn Haukenes
utsikt fra tomtener
utsikt fra tomtene
Vegår
mot tomtene
på tomtene
på tomtene
på tomtene
på tomtene
på tomtene
Utsikt fra tomtene
Bootstrap Slider


Haukenes boligtomter

Haukenes er en liten grend på Vegårshei, som ligger i et fint område langs nordfjorden av Vegår. I angitt boligområde er det plass til noen tomter (spredt bebyggelse). Alle tomtene ligger litt høyere opp i terrenget og har en fantastisk utsikt over Nordfjorden. I det direkte området til tomtene, ligger et gammelt sagbruk, flere boliger og et grendehus. Landskap er preget av landbruk, skog og vann. Mange muligheter til friluftsaktiviteter: padling, båtkjøring, turløper og mye mer. Avstand til Myra sentrum, skole, barnehager og idrettshallen er omtrent 10 km. og området ligger på kort avstand fra fylkesvei 94. Området har blitt hogget, så er lett tilgjengelig.


 

  • Type tomt : boligtomt til spredt bebyggelse, råtomt, ikke regulert område

  • Tomtestørrelse : etter avtale, romslig

  • Adkomst / vei : kort avstand til vei

  • Prisantydning : Ta kontakt med grunneier

  • vann- og kloakksystem : lett å tilknytte

  • Strømtilknytting : lett å tilknytteKontaktinformasjon

 

Boligtomter