oversiktskart
Hommelsgård boligtomter
Hommelsgård boligtomter
Hommelsgård boligtomter
Hommelsgård boligtomter
Hommelsgård boligtomter
Hommelsgård boligtomter
Hommelsgård boligtomter
Hommelsgård boligtomter
Åsvann
Åsvann
Bootstrap Slider


Hommelsgård boligtomter

Hommelsgård boligområde ligger mellom Myra og Ubergsmoen langs veien mot Ås. I dette boligområdet i skogrike omgivelser er det plass til 5 romslige boligtomter. Det ligger en eksisterende bolig i området. Området ligger ved Åsvann med mye fiske- og friluftsmuligheter og omtrent en kilometer fra fylkesveien mellom Ubergsmoen og Myra. Rolig område, midt i natur og skog, men bare 3 kilometer fra sentrum av Vegårshei med skole, barnehager, skibakke, butikker og flere andre tjenester og 4 kilometer fra Ubergsmoen.


 

  • Type tomt : boligtomt til spredt bebyggelse, råtomt, ikke regulert område

  • Tomtestørrelse : romslige tomter

  • Adkomst / vei : fra fylkesvei, 1km inn på kommunal vei. området ligger direkte langs kommunal og privat vei /

  • Prisantydning : Ta kontakt med grunneier

  • vann- og kloakksystem : ikke fellesløsning. Trenges eget system

  • Strømtilknytting : kan lett tilknyttes eksisterende strømlinje/trafo i områdetKontaktinformasjon

 

Boligtomter