oversiktskart tomtene Lauve
Utsikt fra tomtene mot Høl
Oversiktskart tomtene Lauve
Utsikt fra tomtene mot Lauveveien
Utsikt fra tomtene mot Høl
Mulighet til en båtplass
Adkomstvei mot Lauve
4 minutter til Myra
Høl badeplass
Vegårshei skianlegg
3 minutter fra togstationen
Bootstrap Slider


Lauve boligtomter

Lauve er en grend med noen flere boliger og ligger sentralt på Vegårshei, omtrent 4 kilometer fra Myra (Vegårshei sentrum) med blant annet matbutikk, skole, barnehager, idrettshall og egen slalåmbakke og skiløyper (lysløype). Lauve ligger bare 400 meter fra Vegår og en badeplassen Høl og 2 km fra togstasjonen. Boliger og boligtomtene ligger spredt og i en landlig omgivelse. På det angitte området på kart er det plass til 3 romslige og solrike boligtomter. Området er lett tilgjengelig fra kommunal vei (brøytes på vinteren) og 400 meter fra Fylkesvei 91. Mange tur- og fiskemuligheter i området. Tomtene kan følge med båtplass på anvist sted på kart.

Per i dag står det 10 hus på Lauve: i 4 av disse bor barnefamilier.


 

  • Type tomt : boligtomt til spredt bebyggelse, råtomt, ikke regulert område og ikke krav til regulering

  • Tomtestørrelse : varierer, romslige tomter

  • Adkomst / vei : må ordnes selv / lett å lage adkomst fra kommunal vei

  • Prisantydning : ta kontakt med grunneier

  • vann- og kloakksystem : må ordnes selv. Ingen felles rensesystem tilgjengelig

  • Strømtilknytting : må ordnes selv, lett å tilknytte til eksisterende, gode infiltrasjonsmuligheter

  • Strømtilknytting : god dekning


 


Kontaktinformasjon

 

Boligtomter