Boligfelt Mauråsen
Boligfelt Mauråsen
Infrastruktur på plass
mot boligfeltet
mot boligfeltet
på tomtene
på boligfelt
på boligfelt
på boligfelt
på boligfelt
mot tomter (venstre)
mot boligfelt
Bootstrap Slider


Mauråsen kommunalt boligfelt

På Vegårshei sentrum, like sør for Myra, ligger et kommunalt boligfelt med 44 tomter. Omtrent 1/3 del av feltet et utbygd og det er fortsatt mange fine tomter tilgjengelige. Boligfeltet ligger på kort (gå-)avstand til matbutikk, skole, barnehage, fotballbane, idrettshall, skibakken, skiløper og mange andre servicetilbud. Infrastrukturen er anlagt: vei, tilknytting til sentralt vann- og kloakksystem og strøm er på plass. Veiene brøytes om vinteren. Boligfeltet er veldig barnevennlig, har fortau og egner seg for mange forskjellige målgrupper. Det finnes en trygg skolevei mellom feltet og skolen.


 

  • Type tomt : kommunal tomt med tilknytting til strøm, kommunal vann- og kloakk

  • Tomtestørrelse : fra 1100m² til 1900m²

  • Adkomst / vei : tilgjengelig. Asfaltveiene er anlagt. Feltet ligger nær fylkesveien.

  • Prisantydning : priser varierer fra kr. 300.000 til kr. 460.000

  • vann- og kloakksystem : tilknyttet til kommunalt vann- og kloakksystem

  • Strømtilknytting : tilgjengelig


Mer informasjon

 


Kontaktinformasjon

 

Boligtomter