Selåsdalen kart
Selåsdalen boligtomter
Selåsdalen boligtomter
Selåsdalen boligtomter
Selåsdalen boligtomter
Selåsdalen boligtomter
Selåsdalen boligtomter
Selåsdalen boligtomter
Selåsdalen boligtomter
Selåsdalen boligtomter
Selåsdalen boligtomter
Selåsdalen boligtomter
Selåsdalen boligtomter
Selåsdalen boligtomter
Selåsdalen boligtomter
Bootstrap Slider


Selåsdalen boligtomter

Selås ligger i sørdelen av Vegårshei og er preget av mye skog og vann. Selås ligger langs fylkesvei 415 mellom Ubergsmoen og grensen med Åmli kommune. Avstand til tettsted Ubergsmoen er 4 km, til Myra (Vegårshei sentrum) er 11 km og 2,5 km til grensen med Åmli.

Disse boligtomtene ligger spredt på tre forskjellige mindre områder. Det finnes ett område ved Nordtjenn på norsida av fylkesveien og to områder på sørsida av fylkesveien: på Tveiten og helt inntil Selåsdalen. Det finnes allerede mer boligbebyggelse i disse områdene og tomtene er romslige og ligger spredt i terrenget. Området mest nord, ligger i nærheten av van (Nordtjenn) . De andre 2 områder ligger midt i skogrike omgivelser. Området mest sør (Selåsdalen) ligger 700 meter fra fylkesveien og er tilgjengelig via privat grusvei. Det finnes mange friluftsmuligheter i området: mye fiskevann og mye skog.


 

  • Type tomt : boligtomt til spredt bebyggelse, råtomt, ikke regulert område

  • Tomtestørrelse : romslige tomter, varierer

  • Adkomst / vei : må ordnes selv / lett å lage adkomst /

  • Prisantydning : Ta kontakt med grunneier

  • vann- og kloakksystem : må ordnes selv / områdene 1 og 2 ligger nær Fylkesvei 415 / område 3 har adkomst med privat grusvei

  • Strømtilknytting : tilgjengeligKontaktinformasjon

 

Boligtomter