Boligtomter på Vegårshei

På kartet ovenfor kan du klikke på ikonene for å lese mer om hvert enkelte boligfelt eller boligtomt. For mer informasjon eller visning kan det tas kontakt direkte med person/organisasjon nevnt under ‘kontaktinformasjon’.

Det finnes ledige boligtomter på Vegårshei i og rundt tettstedene og spredt i mer landlige områder. På og rundt tettstedene Myra og Ubergsmoen finnes det både kommunale og private boligtomter, mens de spredte boligtomter i hovedsak eies av private grunneiere. Denne hjemmesiden viser tilgjengelige boligtomter på Vegårshei. Noen ligger i et større (ofte regulert) boligområde i tettstedene mens andre ligger mer spredt, utenfor sentrum i landlige omgivelser. Noen boligtomter ligger i nærheten av vann, har fin utsikt og/eller ligger inn på skogen. Andre ligger direkte langs fylkesveien.

Det finnes boligtomttilbud for mange målgrupper på Vegårshei. Boligtomter som ligger i regulerte boligfelt i tettstedene er tilknyttet kommunal vann- og kloakksystem og har infrastruktur (vei, strømtilknytting) på plass. Tomter som ligger mer spredt utenfor sentrumsområdene er ofte ‘råtomter’: ikke opparbeidet og uten anlagt vann- og kloakksystem og uten infrastruktur (vei, strømtilknytting).
Tegnforklaring Kart
 • På kartet ovenfor kan du klikke på ikonene for å lese mer om hvert enkelt boligfelt eller boligtomt.
Lokale Partnere
 • Norgeshus
  Vi vet hvor viktig det er å finne akkurat de løsningene som passer for deg!
 • TS Byggtegning Tore Salvesen
  2D/3D tegning - alle typer bygg
 • Vegårshei kommune
  Vegårshei er en kommune i Aust-Agder. Den grenser i nord mot Nissedal og Gjerstad, i øst mot Risør, i sør mot Tvedestrand og i vest mot Åmli
 • Vegårshei Sparebank
  Det koster å bygge bolig. Vi kan hjelpe deg med det lånet du trenger for å få realisert drømmene dine


 

Boligtomter