oversiktskart
Bjønnåsvann
Bjønnåsvann hyttefelt
Bjønnåsvann hyttefelt
Bjønnåsvann hyttefelt
Bjønnåsvann hyttefelt
Bjønnåsvann hyttefelt
Bjønnåsvann hyttefelt
Bjønnåsvann hyttefelt
Bjønnåsvann
Bjønnåsvann hyttefelt
egen badeplass
sandstrand
opparbeidete tomter
nøkkelferdige hytter
nøkkelferdige hytter
om vinteren
høystandard hytter
høystandard hytter
nøkkelferdige hytter
nøkkelferdige hytter
Bootstrap Slider


Bjønnåsvann hyttefelt

Bjønnåsvann Hyttefelt er et mindre, delvis utbygd hyttefelt med 16 tomter hvorav fortsatt 5 tilgjengelig. Området er fint, skogrikt, solrikt, rolig og ligger ved Bjønnåsvann på Vegårshei. Bjønnåsvann og området er godt egnet for friluftsaktiviteter og fisking. Bjønnåsvann hyttefelt ligger omtrent 700 meter fra fylkesvei 417 mot Sundebru og er tilgjengelig via grusvei. Nær beliggenhet til E18 (omtrent 4 km). Hyttefelt er flott opparbeidet og infrastruktur er på plass: vei, kloakkanlegg og grunnvann. Tomtene er opparbeidet og er romslige. Se på flybildene ovenfor. Det finnes en opparbeidet badeplass ved hyttefelt med en liten sandstrand.
Tomter kan kjøpes ubebygd eller med (nøkkel) ferdige helårshytte (se bildene). Det gjelder høy standard hytter med innlagt vann, vannklosett og strøm. Det er også en mulighet å drøfte forslag til hytte med grunneieren, som kan hjelpe med forslag og tegninger.


  • Type tomt : hytte/hyttetomt i regulert område

  • Tomtestørrelse : 500/1000m²

  • Adkomst / vei : vei til tomt/hytte

  • Prisantydning : Ta kontakt med grunneier

  • vann- og kloakksystem : vann kan tilkobles til tilgjengelig trykktank med grunnvann. Eget kloakkanlegg.

  • Strømtilknytting : strømnett er tilkoblet

  • Internett-/Mobildekning : bra dekning Telenor (4G)

 

Mer Informasjon

 

 


Kontaktinformasjon

 

Boligtomter