oversiktskart
Pølsekjennlia hyttefelt
Pølsekjennlia hyttefelt
Pølsekjennlia hyttefelt
Pølsekjennlia hyttefelt
Pølsekjennlia hyttefelt
Pølsekjennlia hyttefelt
Pølsekjennlia hyttefelt
Pølsekjennlia hyttefelt
Pølsekjennlia hyttefelte
Pølsekjennlia hyttefelte
Pølsekjennlia hyttefelte
Bootstrap Slider


Pølsekjennlia hyttefelt

Pølsekjennlia hyttefelt er et hyttefelt midt i skogen med noen få bebygde hyttetomter og 15 tilgjengelige tomter. Tomtene ligger ved Hauglandsmyrene som er et verdifullt naturområde. Hyttefeltet er lett tilgjengelig og ligger 3 kilometer fra Myra, Vegårshei sentrum og 4 kilometer til tettsted Ubergsmoen. Infrastruktur er på plass ifølge reguleringsplan (se linker her nede) og tomtene er tilknyttet felles renseanlegg og strøm. Noen tomter er allerede fradelt.


  • Type tomt : hyttetomt i regulert område

  • Tomtestørrelse : varierer mellom 600m² og 1200m²

  • Adkomst / vei : fra fylkesveien, 700 m inn på kommunal vei. Privat vei i hyttefelt er anlagt

  • Prisantydning : Ta kontakt med grunneier

  • vann- og kloakksystem : tilknyttet til felles renseanlegg

  • Strømtilknytting : anlagt strøm tilgjengelig

 

Mer Informasjon

 

 


Kontaktinformasjon

 

Boligtomter